x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnosi delle patologie associate al gene TP63

Diagnosis of TP63-related diseases

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 20/03/2019
 • Unità di Genetica Medica
 • Mauro Baschirotto Institute for Rare Diseases
 • B.I.R.D. Foundation
 • Via Bartolomeo Bizio 1
 • 36023 COSTOZZA DI LONGARE (VI)
 • ITALY
 • Vedoucí laboratoře : Dr Uros HLADNIK
 • Další informace
 • Telefon : +39 0444 555557
 • Další telefonní kontakt : +39 0444 555930
 • Fax : -
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: March 2019

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Antenatal diagnosis
Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Cílená detekce mutací
Sangerovo sekvenování
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
Sangerovo sekvenování
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.