x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnosi delle malattie gastroenterologiche rare [pannello di geni]

Diagnosis of rare gastroenterologic diseases [panel of genes]

 • U.O.C. Genetica Clinica ed Epidemiologica
 • Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino
 • Azienda Ospedaliera di Padova
 • Via Giustiniani 2
 • 35128 PADOVA PD
 • ITALY
 • Vedoucí laboratoře : Pr Maurizio CLEMENTI
 • Další informace
 • Telefon : 39 049 8213513
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 39 049 8217619
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: June 2019

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Celoexomové sekvenování (WES)

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (88)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.