x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnóstico de la persistencia hereditaria de hemoglobina fetal - beta-talasemia (gen HBG2)

Diagnosis of hereditary persistence of fetal hemoglobin-beta-thalassemia syndrome (HBG2 gene)

  • Telefon : 34 943 004 526
  • Další telefonní kontakt : -
  • Fax : -
  • Webová stránka
Poslední aktualizace: July 2019

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenacní analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování

Seznam onemocnění a genů

Seznam testovaných genů (včetně panelů) (1)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.