x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostic de la tumeur génétique rare (Phénotypage en oncogénétique) (Whole exome)

Diagnosis of rare genetic tumor (Phenotyping in oncogenetics) (Whole exome)

 • Laboratoire de génétique moléculaire
 • Service de génétique
 • CHU de Rouen
 • 37 Bd Gambetta
 • 76000 ROUEN CEDEX
 • FRANCE
 • Vedoucí laboratoře : Pr Claude HOUDAYER
 • Další informace
 • Telefon : 33 (0)2 32 88 88 58
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 33 (0)2 32 88 80 80
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: June 2022

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Celoexomové sekvenování (WES)

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (336)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.