x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnóstico de la inmunodeficiencia primaria (panel - 301 genes)

Diagnosis of primary immunodeficiency (panel - 301 genes)

  • Telefon : 34 881 60 00 03
  • Další telefonní kontakt : -
  • Fax : 34 981167093
  • Webová stránka
  • Kontakt
Poslední aktualizace: December 2018

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
NGS sekvenování (kromě WES)

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (174)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (301)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.