x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnosi delle lipodistrofie genetiche [pannello di geni]

Diagnosis of genetic lipodystrophies [panel of genes]

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 12/11/2019
 • Dipartimento di Genetica Molecolare
 • Centro di Genetica Molecolare
 • Istituto Neurologico Mediterraneo - IRCCS Neuromed
 • Località Camerelle
 • 86077 POZZILLI (IS)
 • ITALY
 • Vedoucí laboratoře : Dr Stefano GAMBARDELLA
 • Další informace
 • Telefon : 39 0865 929665
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 39 0865 927575
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: November 2019

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Cílená detekce mutací
Sangerovo sekvenování
Cílená detekce mutací
NGS sekvenování (kromě WES)
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
Sangerovo sekvenování
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
NGS sekvenování (kromě WES)
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.