Orphanet: Diagnostik TP63 Gen assoziierter Krankheiten
x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostik TP63-Gen assoziierter Krankheiten

Diagnosis of TP63 gene-associated diseases

  • Telefon : 49 (0)40 53805 853
  • Další telefonní kontakt : -
  • Fax : 49 (0)40 53805 821
  • Webová stránka
  • Kontakt
Poslední aktualizace: September 2022

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.