x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostik der Kardiomyopathien (NGS-Screening-Panel, 77 Gene)

Diagnosis of cardiomyopathy (NGS screening panel, 77 genes)

 • Institut für Humangenetik
 • Universität Würzburg - Biozentrum
 • Am Hubland
 • 97074 WÜRZBURG
 • GERMANY
 • Vedoucí laboratoře : Dr Simone ROST
 • Další informace
 • Telefon : 49 (0)931 3184064
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 49 (0)931 3184069
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: May 2021

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)
Analýza delecí/duplikací
NGS sekvenování (kromě WES)

Seznam onemocnění a genů

Management kvality

EQA
 EQA

EQA pořádaná EMQN

CARDIAC (ARR)
2020
Cardiac genetics - Hypertrophic cardiomyopathies
2019
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.