x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnóstico de la enfermedad renal genética rara (panel)

Diagnosis of rare genetic renal disease (panel)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 25/11/2019
  • Telefon : 349 34 16 97 00
  • Další telefonní kontakt : -
  • Fax : 349 34 16 97 30
  • Webová stránka
Poslední aktualizace: November 2019

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
NGS sekvenování (kromě WES)
Analýza delecí/duplikací
NGS sekvenování (kromě WES)

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (91)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (246)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.