x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostic de la déficience intellectuelle et/ou épilepsie (Panel)

Diagnosis of intellectual disability and/or epilepsy (Panel)

 • Laboratoire de génétique médicale
 • Service de cytogénétique et génétique moléculaire
 • CHU de Nancy - Hôpitaux de Brabois
 • Rue du Morvan
 • 54511 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY CEDEX
 • FRANCE
 • Vedoucí laboratoře : Dr Céline BONNET
 • Další informace
 • Telefon : 33 (0)3 83 15 37 71
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 33 (0)3 83 15 37 72
 • Kontakt
Poslední aktualizace: June 2022

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Celoexomové sekvenování (WES)

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (362)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (1207)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.