x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostik der arrythmogenen rechtsventrikulären Dysplasie (Gene: DSC2, DSG2, DSP, JUP, PKP2, TGFB3, TMEM43)

Diagnosis of arrhythmogenic right ventricular dysplasia (DSC2, DSG2, DSP, JUP, PKP2, TGFB3, TMEM43 genes)

 • Institut für Humangenetik
 • Zentrum für Geburtshilfe, Kinder- und Jugendmedizin
 • UKE - Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
 • Martinistr. 52
 • 20246 HAMBURG
 • GERMANY
 • Vedoucí laboratoře : Pr Christian KUBISCH
 • Další informace
 • Telefon : 49 (0)40 74105 2120
 • Další telefonní kontakt : 49 (0)40 74105 4613
 • Fax : 49 (0)40 74105 5138
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: April 2020

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)
Analýza delecí/duplikací
Metody založené na MLPA

Doplňující informace

Management kvality

EQA
 EQA

EQA pořádaná EMQN

Cardiac genetics - arrthymias
2018
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.