x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Analyse pharmacogénétique du gène CYP2D6 (génotypage CYP2D6*2, *3, *4, *5, *6, *7, *8, *9, *10, *11, *15, *17, *29, *35, *41)

Pharmacogenetic analysis of CYP2D6 gene (CYP2D6*2, *3, *4, *5, *6, *7, *8, *9, *10, *11, *15, *17, *29, *35, *41 genotyping)

 • Laboratoire de Génétique moléculaire - UCLouvain
 • Centre de Génétique Humaine (CGH) de l'UCL/Center for Clinical Genetics of the Saint-Luc hospital
 • Cliniques universitaires Saint-Luc - UCLouvain
 • Avenue Hippocrate, 10
 • 1200 BRUSSELS
 • BELGIUM
 • Vedoucí laboratoře : Pr Yves SZNAJER
 • Další informace
 • Telefon : +32 (0)2 764 67 74
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : +32 (0)2 764 69 36
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: March 2020

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Pharmacogenetics

Technické postupy

Molekulární genetika
Cílená detekce mutací
Metody založené na PCR
Analýza delecí/duplikací
Metody založené na PCR

Seznam onemocnění a genů

Seznam testovaných genů (včetně panelů) (1)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.