x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostic de l'adénome hypophysaire (panel de gènes)

Diagnosis of pituitary adenoma (gene panel)

 • Laboratoire de Génétique moléculaire - UCLouvain
 • Centre de Génétique Humaine (CGH) de l'UCL/Center for Clinical Genetics of the Saint-Luc hospital
 • Cliniques universitaires Saint-Luc - UCLouvain
 • Avenue Hippocrate, 10
 • 1200 BRUSSELS
 • BELGIUM
 • Vedoucí laboratoře : Pr Yves SZNAJER
 • Další informace
 • Telefon : +32 (0)2 764 67 74
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : +32 (0)2 764 69 36
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: January 2022

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Antenatal diagnosis
Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)
Analýza delecí/duplikací
NGS sekvenování (kromě WES)

Seznam onemocnění a genů

Seznam testovaných genů (včetně panelů) (5)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.