x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostic des maladies rares à expressions bucco-dentaires (Panel)

Diagnosis of rare oral diseases (Panel)

  • Telefon : 33 (0)3 69 55 07 77
  • Další telefonní kontakt : -
  • Fax : 33 (0)3 69 55 18 94
  • Kontakt
Poslední aktualizace: June 2022

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Cílená detekce mutací
NGS sekvenování (kromě WES)

Seznam onemocnění a genů

Seznam testovaných genů (včetně panelů) (245)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.