x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostic des déficits héréditaires de l'immunité innée (Panel)

Diagnosis of hereditary deficits of innate immunity (Panel)

 • Centre d'Etudes des Déficits Immunitaires (CEDI)
 • Département Médico-Universitaire BioPhyGen
 • Hôpital Necker-Enfants Malades
 • 149 rue de Sèvres
 • 75743 PARIS
 • FRANCE
 • Vedoucí laboratoře : Pr Capucine PICARD
 • Další informace
 • Telefon : 33 (0)1 44 49 58 96
 • Další telefonní kontakt : 33 (0)1 44 49 40 00
 • Fax : 33 (0)1 42 73 06 40
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: June 2022

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)
Analýza delecí/duplikací
NGS sekvenování (kromě WES)

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (27)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.