x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostic de la dysplasie ventriculaire arythmogène familiale (Panel)

Diagnosis of familial arrhythmogenic ventricular dysplasia (Panel)

 • Laboratoire Cardiogénétique - Troubles du rythme et cardiomyopathies
 • Centre de Biologie et Pathologie Est
 • CHU de Lyon HCL - GH Est
 • 59 Boulevard Pinel
 • 69677 BRON CEDEX
 • FRANCE
 • Vedoucí laboratoře : Dr Gilles MILLAT
 • Další informace
 • Telefon : 33 (0)4 72 12 95 01
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : -
 • Kontakt
Poslední aktualizace: June 2022

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Cílená detekce mutací
Sangerovo sekvenování
Cílená detekce mutací
Metody založené na PCR
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)
Analýza delecí/duplikací
NGS sekvenování (kromě WES)

Seznam onemocnění a genů

Seznam testovaných genů (včetně panelů) (14)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.