x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnose van verstandelijke beperkingen (genenpanel)

Diagnosis of intellectual disabilities (gene panel)

 • Molecular diagnostic laboratory, Department of Medical Genetics - UZA
 • Center of Medical Genetics, Antwerp University Hospital
 • Centrum Medische Genetica - UZA
 • Prins Boudewijnlaan 43
 • 2650 ANTWERPEN-EDEGEM
 • BELGIUM
 • Vedoucí laboratoře : Pr Wim WUYTS
 • Další informace
 • Telefon : +32 (0)3 275 97 74
 • Další telefonní kontakt : +32 (0)3 275 97 40
 • Fax : +32 (0)3 275 97 23
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: December 2020

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Celoexomové sekvenování (WES)

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (454)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (1364)

Doplňující informace

Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.