Orphanet: Diagn��stico de discapacidad intelectualautismo panel
x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnóstico de discapacidad intelectual/autismo (panel)

Diagnosis of intellectual disability/autism (panel)

  • Laboratorio de Genética
  • Parc Taulí Hospital Universitari. Centre de Medicina Genòmica
  • Parc Taulí, 1
  • 08208 SABADELL
  • SPAIN
  • Vedoucí laboratoře : Dr Neus BAENA DIEZ
  • Další informace
Poslední aktualizace: February 2021

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Celoexomové sekvenování (WES)
Analýza delecí/duplikací
NGS sekvenování (kromě WES)

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (214)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (458)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.