x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostic de la dystrophie myotonique de Steinert (gène DMPK)

Diagnosis of Steinert myotonic dystrophy (DMPK gene)

 • Service de génétique médicale
 • Institut Fédératif de Biologie (IFB)
 • CHU de Toulouse - Hôpital Purpan
 • 330 avenue de Grande-Bretagne - TSA 40031
 • 31059 TOULOUSE CEDEX 9
 • FRANCE
 • Vedoucí laboratoře : Pr Cédric LE CAIGNEC
 • Další informace
 • Telefon : 33 (0)5 67 69 03 99
 • Další telefonní kontakt : 33 (0)5 61 77 90 79
 • Fax : 33 (0)5 67 69 04 03
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: June 2021

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Cílená detekce mutací
Metody založené na PCR

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (1)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.