x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostic des lipodystrophies et des syndromes d'insulino-résistance (Panel)

Diagnosis of lipodystrophies and insulin-resistance syndromes (Panel)

 • UF Métabogénétique et Neutrogénétique
 • Département de Génétique Médicale
 • AP-HP.Sorbonne Université - Hôpital de la Pitié-Salpêtrière
 • 47-83 boulevard de l'Hôpital
 • 75013 PARIS
 • FRANCE
 • Vedoucí laboratoře : Dr Christine BELLANNE-CHANTELOT
 • Další informace
 • Telefon : 33 (0)1 42 17 76 52
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 33 (0)1 42 17 76 18
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: June 2022

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Celoexomové sekvenování (WES)
Analýza delecí/duplikací
NGS sekvenování (kromě WES)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.