x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostic des troubles du neurodéveloppement et syndromes malformatifs (Whole exome)

Diagnosis of neurodevelopmental disorders and malformation syndromes (Whole exome)

 • Laboratoire de génétique constitutionnelle prénatale et postnatale
 • Service de biologie médicale
 • CH de Versailles - Hôpital André Mignot
 • 177 Rue de Versailles
 • 78157 LE CHESNAY CEDEX
 • FRANCE
 • Vedoucí laboratoře : Dr Benjamin MANEGLIER
 • Další informace
 • Telefon : 33 (0)1 39 63 80 13
 • Další telefonní kontakt : 33 (0)1 39 63 80 14
 • Fax : 33 (0)1 39 63 80 12
 • Kontakt
Poslední aktualizace: July 2022

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Celoexomové sekvenování (WES)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.