x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostic des pathologies onco-endocriniennes (panel de gènes)

Diagnosis of onco-endocrine pathologies (gene panel)

 • Laboratoire de Biologie moléculaire - Secteur Génétique moléculaire - Cliniques universitaires Saint-Luc
 • Centre de Génétique Humaine (CGH) / Center for Clinical Genetics
 • Cliniques universitaires Saint-Luc - UCLouvain
 • Avenue Hippocrate, 10
 • 1200 BRUSSELS
 • BELGIUM
 • Vedoucí laboratoře : Pr Yves SZNAJER
 • Další informace
 • Telefon : +32 (0)2 764 67 74 [secrétariat du centre de génétique humaine]
 • Další telefonní kontakt : +32 (0)2 764 67 23
 • Fax : +32 (0)2 764 69 36
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: January 2022

Účel(y)

Antenatal diagnosis
Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)
Analýza delecí/duplikací
NGS sekvenování (kromě WES)

Doplňující informace

Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.