x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostic des néphropathies (Whole exome)

Diagnosis of nephropathies (Whole exome)

  • Telefon : 33 (0)4 72 80 25 77
  • Další telefonní kontakt : -
  • Fax : 33 (0)4 72 80 25 79
  • Webová stránka
  • Kontakt
Poslední aktualizace: March 2023

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Celoexomové sekvenování (WES)

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.