x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnóstico de la displasia ósea primaria

Diagnosis of primary bone dysplasia

  • Telefon : 34 924218097
  • Další telefonní kontakt : 34 924219885
  • Fax : 34 924218062
  • Webová stránka
Poslední aktualizace: February 2023

Účel(y)

Antenatal diagnosis
Post-natal diagnosis
Pre-symptomatic diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Celoexomové sekvenování (WES)
Analýza delecí/duplikací
Metody založené na microarrayích

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.