x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostik der alpha-Sarkoglykanopathie (SGCA-Gen)

Diagnosis of alpha-sarcoglycanopathy (SGCA gene)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 07/07/2009
  • Telefon : 49 (0)234 32 23839
  • Další telefonní kontakt : -
  • Fax : 49 (0)234 32 14196
  • Webová stránka
Poslední aktualizace: July 2009

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (1)

Doplňující informace

Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.