x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostik der Epidermolysis bullosa (Gen-Panel)

Diagnosis of Epidermolysis bullosa (gene panel)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 25/09/2019
  • EB-Haus Austria
  • Universitätsklinikum der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität
  • Müllner Hauptstraße 48
  • 5020 SALZBURG
  • AUSTRIA
  • Vedoucí laboratoře : Pr Johann BAUER
  • Další informace
Poslední aktualizace: September 2019

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
NGS sekvenování (kromě WES)

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (46)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.