x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnosi molecolare della persistenza ereditaria di emoglobina fetale (geni HBG1, HBG2)

Molecular diagnosis of hereditary persistence of fetal hemoglobin (HBG1, HBG2 genes)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 14/11/2011
  • Telefon : 39 010 56362759
  • Další telefonní kontakt : 39 010 56363974
  • Fax : -
  • Webová stránka
  • Kontakt
Poslední aktualizace: November 2011

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
-
-

Seznam onemocnění a genů

Seznam testovaných genů (včetně panelů) (2)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.