x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnosi biochimica dell'adrenoleucodistrofia legata all'X

Biochemical diagnosis of X-linked adrenoleukodystrophy

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 06/10/2010
 • Laboratorio Malattie del Metabolismo e Screening Neonatale
 • II Clinica Pediatrica
 • Ospedale Regionale per le Microcitemie
 • Via Jenner
 • 09121 CAGLIARI
 • ITALY
 • Vedoucí laboratoře : Dr Franco LILLIU
 • Další informace
 • Telefon : 39 070 6095533
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 39 070 6095530
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: October 2010

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Biochemická genetika
Vyšetření analytu či enzymu
-

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.