x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostic du syndrome de Crigler-Najjar (gène UGT1A1)

Diagnosis of Crigler-Najjar syndrome (UGT1A1 gene)

 • Service Toxicologie et Génopathies - UF
 • Institut de Biochimie et Biologie Moléculaire
 • CHU de Lille - Centre de Biologie Pathologie Génétique
 • Boulevard du Pr Jules Leclercq
 • 59037 LILLE CEDEX
 • FRANCE
 • Vedoucí laboratoře : Pr Franck BROLY
 • Další informace
 • Telefon : 33 (0)3 20 44 48 01
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 33 (0)3 20 44 49 57
 • Webová stránka
Poslední aktualizace: February 2021

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
Sangerovo sekvenování
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)

Seznam onemocnění a genů

Seznam testovaných genů (včetně panelů) (1)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.