x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Recherche de duplications et/ou de délétions dans l'ADN génomique par array-CGH

Search of genomic DNA duplications and/or deletions by array-CGH

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 07/05/2015
 • Laboratoire de Cytogénétique Constitutionnelle et Prénatale
 • Service de Génétique Médicale
 • Centre Hospitalier Universitaire Vaudois CHUV
 • Avenue Pierre Decker 2
 • 1011 LAUSANNE
 • SWITZERLAND
 • Vedoucí laboratoře : Dr Florence NIEL BUETSCHI
 • Další informace
 • Telefon : 0041 (0)21 314 33 84
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 0041 (0)21 314 33 92
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: May 2015

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Analýza delecí/duplikací
Metody založené na microarrayích
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.