x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Molekulare Diagnostik von Hämoglobinopathien (HBA1, HBA2 und HBB Gen)

Molecular diagnosis of hemoglobinopathies (HBA1, HBA2 and HBB genes)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 01/05/2017
  • Telefon : +43 (0)1 71165 3308
  • Další telefonní kontakt : -
  • Fax : +43 (0)1 71165 3309
  • Webová stránka
Poslední aktualizace: May 2017

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Cílená detekce mutací
Metody založené na PCR
Analýza delecí/duplikací
Metody založené na PCR
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.