x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Recherche de duplications et/ou délétions par array-CGH

Search of duplications and/or deletions by array-CGH

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 07/08/2018
 • Laboratoire de Cytogénétique Constitutionelle, conventionnelle et moléculaire
 • BATLab - Bâtiment des Laboratoires
 • Hôpitaux Universitaires de Genève HUG
 • Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
 • 1205 GENÈVE
 • SWITZERLAND
 • Vedoucí laboratoře : Dr Danielle MARTINET
 • Další informace
 • Telefon : 0041 (0)22 372 18 55
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 0041 (0)22 372 18 60
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: August 2018

Účel(y)

Antenatal diagnosis
Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Analýza delecí/duplikací
Metody založené na microarrayích
Cytogenetika
Detekce chromozomových změn větší velikosti
FISH

Doplňující informace

Management kvality

EQA
 EQA

EQA pořádaná GenQA

Non-invasive prenatal testing for common aneuploidies
2019, 2021
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.