x

Vyhledat diagnostický test

*(*) povinné pole

Diagnosis of Huntington disease: triplet repeat expansion (CAG) (HTT gene)

  • Telefon : 0041 (0)44 556 33 50
  • Další telefonní kontakt : -
  • Fax : 0041 (0)44 556 33 51
  • Webová stránka
  • Kontakt
Poslední aktualizace: September 2021

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Cílená detekce mutací
Sangerovo sekvenování
Cílená detekce mutací
NGS sekvenování (kromě WES)
Cílená detekce mutací
Metody založené na PCR
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
Sangerovo sekvenování
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
NGS sekvenování (kromě WES)
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
Metody založené na PCR
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (1)

Doplňující informace

Management kvality

EQA
 EQA

EQA pořádaná EMQN

HD (Huntington disease)
2016, 2017, 2018, 2019
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.