x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Search of genomic DNA duplications and/or deletions by CGH arrays / chromosomal microarrays

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 05/01/2015
 • Institut für Medizinische Genetik - IMG
 • Universität Zürich
 • Wagistrasse 12
 • 8952 SCHLIEREN
 • SWITZERLAND
 • Vedoucí laboratoře : Pr Anita RAUCH
 • Další informace
 • Telefon : 0041 (0)44 556 33 00
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 0041 (0)44 556 33 01
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: January 2015

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Antenatal diagnosis
Pre-implantation diagnosis
Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Analýza delecí/duplikací
Metody založené na microarrayích

Management kvality

EQA
 EQA

EQA pořádaná GenQA

Skeletal dysplasia
2020
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.