x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostic de la thalassémie beta et maladies associées (gènes HBB et HBD)

Diagnosis of beta-thalassemia and related diseases (HBB and HBD genes)

  • Telefon : 33 (0)4 67 33 70 31
  • Další telefonní kontakt : -
  • Fax : 33 (0)4 67 33 70 36
  • Webová stránka
  • Kontakt
Poslední aktualizace: February 2021

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Cílená detekce mutací
Metody založené na PCR
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování
Analýza delecí/duplikací
Metody založené na MLPA

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (2)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.