x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostik des Crigler-Najjar-Syndroms I und II

Diagnosis of Crigler-Najjar syndrome

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 10/01/2011
 • Institut für Laboratoriumsmedizin - Bereich Molekulargenetik
 • Gemeinschaftspraxis für Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie, Infektionsepidemiologie, Virologie und Molekulare Genetik
 • Institut für Laboratoriumsmedizin und Humangenetik
 • Virchowstr. 10c
 • 78224 SINGEN /HTWL.
 • GERMANY
 • Vedoucí laboratoře : -
 • Další informace
 • Telefon : 49 (0)7731 99560
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 49 (0)7731 9826831
 • Webová stránka
Poslední aktualizace: January 2011

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (1)

Doplňující informace

Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.