x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Molecular diagnosis of Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia (TGFB3, TMEM43, DSP, PKP2, DSG2, DSC2, JUP, DES, PLN and LMNA gene)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 07/03/2012
  • Telefon : +31 (0)88 755 4090
  • Další telefonní kontakt : +31 (0)88 755 3800
  • Fax : +31 (0)88 755 5034
  • Webová stránka
  • Kontakt
Poslední aktualizace: March 2012

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování
Analýza delecí/duplikací
Metody založené na MLPA

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (10)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.