x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnosis of Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy (CTNNA3, DSC2, DSG2, DSP, JUP, LDB3, LMNA, TMEM43, TTN and PKP2 gene)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 09/11/2018
  • Telefon : +31 (0)20 566 5110
  • Další telefonní kontakt : -
  • Fax : +31 (0)20 566 9389
  • Webová stránka
  • Kontakt
Poslední aktualizace: November 2018

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Antenatal diagnosis
Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Cílená detekce mutací
Sangerovo sekvenování
Cílená detekce mutací
Metody založené na MLPA
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování
Analýza delecí/duplikací
Metody založené na MLPA
Analýza delecí/duplikací
NGS sekvenování (kromě WES)

Doplňující informace

Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.