x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Molecular diagnosis of Acute Myeloid Leukaemia - t(8;21), inv(16) and FLT3 internal tandem duplications

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 20/11/2017
 • Molecular Biology Section
 • Combined Laboratories
 • Plymouth Derriford Hospital
 • Derriford Road, Crownhill
 • PLYMOUTH PL6 8DH
 • UNITED KINGDOM
 • Vedoucí laboratoře : Pan Richard MILES
 • Další informace
 • Telefon : 44 (0)1752 792 408
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 44 (0)1752 792 400
 • Webová stránka
Poslední aktualizace: November 2017

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Somatic genetics

Technické postupy

Molekulární genetika
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
Metody založené na PCR

Seznam onemocnění a genů

Seznam testovaných genů (včetně panelů) (1)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.