x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnóstico de deleciones en el cromosoma Y

Diagnosis of chromosome Y deletion

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 08/09/2017
  • Telefon : 34 96 339 49 09
  • Další telefonní kontakt : -
  • Fax : 34 96 360 22 72
  • Webová stránka
  • Kontakt
Poslední aktualizace: September 2017

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Analýza delecí/duplikací
Metody založené na MLPA

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (7)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.