x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnosi molecolare delle emoglobinopatie e delle talassemie (geni HBA1, HBA2, HBB)

Molecular diagnosis of hemoglobin diseases and thalassemia (HBA1, HBA2, HBB genes)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 14/11/2011
  • Telefon : 39 010 56362759
  • Další telefonní kontakt : 39 010 56363974
  • Fax : -
  • Webová stránka
  • Kontakt
Poslední aktualizace: November 2011

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
-
-

Seznam onemocnění a genů

Seznam testovaných genů (včetně panelů) (3)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.