x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostic des kératodermies palmoplantaires et de leur cadre syndromique (immunohistochimie, microscopie électronique)

Diagnosis of palmoplantar keratoderma and their syndromic aspects (immunohistochemistry, electron microscopy)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 28/01/2015
 • Service d'Anatomie et Cytologie Pathologique
 • Hôpital Necker-Enfants Malades
 • 149 rue de Sèvres
 • 75743 PARIS
 • FRANCE
 • Vedoucí laboratoře : Pr Thierry MOLINA
 • Další informace
 • Telefon : 33 (0)1 44 49 49 92
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 33 (0)1 44 49 49 99
 • Webová stránka
Poslední aktualizace: January 2015

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Biochemická genetika
Proteinová exprese
Imunohistochemie
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.