x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostic de la thrombophilie non rare (gènes F2 et F5)

Diagnosis of non rare thrombophilia (F2 and F5 genes)

  • Telefon : 33 (0)1 34 23 15 40
  • Další telefonní kontakt : -
  • Fax : 33 (0)1 34 23 15 12
  • Webová stránka
  • Kontakt
Poslední aktualizace: February 2021

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Cílená detekce mutací
Metody založené na PCR

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (2)

Management kvality

EQA
 EQA

EQA pořádaná UKNEQAS

Factor II
2018
Factor V
2018
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.