x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostik des Crigler-Najjar-Syndroms I und II (UGT1A1-Gen)

Diagnosis of Crigler-Najjar syndrome (UGT1A1 gene)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 07/12/2009
 • Labor Ingelheim mit Zentrum für Humangenetik
 • Bioscientia Institut für Medizinische Diagnostik GmbH
 • Konrad Adenauer Strasse 17
 • 55218 INGELHEIM AM RHEIN
 • GERMANY
 • Vedoucí laboratoře : Dr Mojgan DRASDO
 • Další informace
 • Telefon : 49 (0)6132 781 411
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 49 (0)6132 781 194
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: December 2009

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (1)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.