x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostik der arrythmogenen rechtsventrikulären Dysplasie (NGS-Screening-Panel, 8 Gene)

Diagnosis of arrhythmogenic right ventricular dysplasia (NGS screening panel, 8 genes)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 21/03/2018
 • Abteilung Molekulargenetik
 • Zentrum für Humangenetik und Laboratoriumsdiagnostik (MVZ) Dr. Klein, Dr. Rost und Kollegen
 • MVZ Martinsried GmbH
 • Lochhamer Str. 29
 • 82152 MARTINSRIED/PLANEGG
 • GERMANY
 • Vedoucí laboratoře : Dr Imma ROST
 • Další informace
 • Telefon : 49 (0)89 89 55 78 0
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 49 (0)89 89 55 78 780
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: March 2018

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
Sangerovo sekvenování
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
NGS sekvenování (kromě WES)
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)
Analýza delecí/duplikací
Metody založené na MLPA
Analýza delecí/duplikací
NGS sekvenování (kromě WES)

Doplňující informace

Management kvality

EQA
 EQA

EQA pořádaná EMQN

Cardiac genetics - arrthymias
2019

EQA pořádaná GenQA

Arrhythmia
2018
Cardiac Disorders
2020
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.