x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostik der Nephronophthise (NGS-Screening-Panel: 13 Gene)

Diagnosis of nephronophthisis (NGS screening panel: 13 genes)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 29/08/2018
  • Telefon : 49 (0)381 80 113 416
  • Další telefonní kontakt : -
  • Fax : -
  • Webová stránka
Poslední aktualizace: August 2018

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)

Seznam onemocnění a genů

Seznam testovaných genů (včetně panelů) (13)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.