x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostic des défauts d'oxydation des acides gras et des acidémies organiques (chromatographie des acylcarnitines)

Diagnosis of fatty acid oxidation defects and organic acidemias (Analyte: Acylcarnitines by chromatography)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 14/11/2011
 • Laboratoire de Biochimie
 • Pôle biologie
 • Institut Fédératif de Biologie
 • 330 avenue de Grande Bretagne
 • 31059 TOULOUSE
 • FRANCE
 • Vedoucí laboratoře : Pr Thierry LEVADE
 • Další informace
 • Telefon : 33 (0)5 67 69 03 76
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 33 (0)5 67 69 03 77
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: November 2011

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Biochemická genetika
Vyšetření analytu či enzymu
-

Seznam onemocnění a genů

Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.