x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostik des Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-Syndroms (Gene: LHX1, TBX6, WNT4 und WNT9B)

Diagnosis of Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome (LHX1, TBX6, WNT4, WNT9B genes)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 18/07/2016
 • Institut für Humangenetik
 • Institut für Humangenetik des Universitätsklinikums Münster
 • Vesaliusweg 12-14
 • 48149 MÜNSTER
 • GERMANY
 • Vedoucí laboratoře : Pr Axel BOHRING
 • Další informace
 • Telefon : 49 (0)251 83 55401
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 49 (0)251 83 55431
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: July 2016

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (3)

Doplňující informace

Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.