x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostik von Hämoglobinopathien (HBB- und HBD-Gen)

Diagnosis of hemoglobinopathies (HBB, HBD genes)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 28/04/2015
  • Telefon : 49 (0)40 53805 853
  • Další telefonní kontakt : -
  • Fax : 49 (0)40 53805 821
  • Webová stránka
  • Kontakt
Poslední aktualizace: April 2015

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování

Seznam onemocnění a genů

Seznam testovaných genů (včetně panelů) (2)

Doplňující informace

Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.