x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostic de l'adénome hypophysaire (panel de gènes)

Diagnosis of pituitary adenoma (gene panel)

 • Laboratoire de biologie moléculaire constitutionnelle - Génétique moléculaire humaine - CHU Liège
 • Service de Génétique Humaine
 • CHU de Liège - UniLab Lg
 • Avenue de l'hôpital, 1
 • 4000 LIEGE
 • BELGIUM
 • Vedoucí laboratoře : Dr Vinciane DIDEBERG
 • Další informace
 • Telefon : +32 (0)4 366 24 78
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : +32 (0)4 366 21 88
 • Webová stránka
Poslední aktualizace: May 2022

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)
Analýza delecí/duplikací
Metody založené na MLPA

Seznam onemocnění a genů

Seznam testovaných genů (včetně panelů) (5)

Doplňující informace

Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.